Energi-genvinding

Genanvendelse af energi

Energi-genvinding er et udtryk for SolarCoolings ambition og tilgang til håndtering af alle typer af energi i alle sammenhænge. Udtrykket dækker eksempelvis: varmegenvinding, kuldegenvinding og konvertering af varme til køl. De fleste af de udfordringer, som kunderne generelt henvender sig med, har deres oprindelse i virksomhedens anvendelse og omsætning af energi. Mange gange kan disse udfordringer håndteres og vendes til en fordel for virksomheden med SolarCoolings ekspertise og deraf følgende anvendelse af rette virkemidler.

SolarCoolings klimaaggregater er bare et af eksemplerne på dette, og der findes mange flere eksempler på, at vi får løst kundernes udfordringer, samtidig med at der opnås betydelige energibesparelser og deraf følgende CO2 reduktion.

Det er som oftest både bedre og billigere at genbruge den energi, som omsættes i bygningen, fremfor at købe ”ny energi” – også selv om der i denne proces er tale om konvertering af procesenergi til f.eks. varme energi, som konverteres til rum opvarmning eller komfortkøl via anvendelsen af SolarCoolings klimaaggregater.

Genanvendelse af energi omsat i bygningen er billigere både i kraft af prisen på energien, og fordi virksomhedens CO2 udledning reduceres.

Kontakt os allerede i dag

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 22 77 80 80 eller send en mail til jess@solarcooling.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os i dag