Vores tilgang

SolarCooling er med i klimakampen

Bæredygtig energi og energieffektivitet bliver tænkt ind i SolarCoolings løsninger med positiv påvirkning af miljøet og med store besparelser på dit energiforbrug. Vores løsninger har oftest en tilbagebetalingstid på 6-36 måneder. Det giver god mening at have SolarCooling med i planlægningen af indeklimaet i din virksomheds produktionsmiljø. SolarCooling støtter op om FNs Verdensmål nr. 7 – bæredygtig energi.

 

 

 

Verdensmål

Helhedsløsninger

Energi-genvinding

Kompetencer