Verdensmål #7

Verdensmål #7 er vores fokus

Bæredygtig energi er et vigtigt element i kampen for et bedre klima og for at undgå global opvarmning. SolarCooling har fokus rettet mod verdensmål nr. 7 – bæredygtig energi. Specielt 7.2 om forøgelse af den globale andel af bæredygtig energi gennem anvendelse af klimavægge er vigtig, da solen er kilden til opvarmning, køling og ventilering af indeklimaet i bygninger. 7.3 om forbedringer af energieffektivitet har også en central plads hos SolarCooling, da vi, før alt andet, energi-genvinder fra virksomhedernes produktionsprocesser og bruger denne energi (f.eks. overskudsvarme) til indeklimaet på lige fod med klimavæggen eller til opvarmning af f.eks. brugsvandet med et lavere energiforbrug og CO2 aftryk som resultat.  

Vores tilgang

Helhedsløsninger

Energi-genvinding

Kompetencer