varmebaseret køling

Klimaaggregat sikrer optimalt indeklima med lave driftsomkostninger

SolarCoolings Klimaaggregater leverer, via det unikke design, effektiv køling og opvarmning af bygninger.  

Under køledrift er klimaaggregatet hovedsageligt drevet af varme-energi og vand, i modsætning til konventionelle kølesystemer, som typisk er drevet af el.
Varmeenergien kan være i form af genvundet energi fra processer, solvarme fra klimavæg/tag og fjernvarme. 

Klimaaggregatet kan, under både varme- og køledrift, sikre det optimale indeklima i bygningen, både hvad angår temperatur, luftfugtighed og CO2

Hvor kan varmebaseret køling anvendes?

  • Industri
  • Kontor
  • Hospitaler
  • Uddannelsesinstitutioner

Fordele

  • Lave driftsomkostninger
  • Miljøvenlig teknologi
  • Primær drift via vedvarende energi, overskudsvarme eller fjernvarme
  • Optimal kontrol af indeklima (Temperatur, luftfugtighed og CO2)
  • Minimalt elforbrug

 

Udforsk flere af vores løsninger…

Klimavæg/-tag

Indeklima

Luftfugtighed

Koldlager

Renrum

Energi-optimering