Undersøg dit indeklima

Vi undersøger dit indeklima, før vi rådgiver

For at opnå et sundt indeklima på jeres arbejdsplads skal der være styr på temperatur, luftfugtighed og CO2 koncentrationen. Det dårlige indeklima kan vise sig på mange måder, f.eks. hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Konsekvensen af disse negative effekter vil oftest være faldende produktivitet og samtidig et udtryk for uhensigtsmæssig energistyring.

Derfor tilbyder SolarCooling en komplet pakke, så I med data fra en indeklimamåling nemt kan afklare, om det er luftfugtighed eller CO₂- niveauet eller begge dele, som udgør problemet på jeres arbejdsplads.

 

Sådan foregår indeklimamålingen

Vores luftkvalitetslogger registrerer temperatur, luftfugtighed og luftens indhold af CO₂ over en kortere eller længere periode.

Målingerne registreres automatisk i vores system af luftkvalitetsloggeren (IC Meter). Det giver et brugbart overblik over, hvor der kan gøres en indsats og dermed en positiv forskel for jeres indeklima.

Vi ser frem til at tale om netop jeres indeklima.