Referencer

Vores referencer

Affugtning ved brug af overskudsvarme

DAVA Foods, Hadsund

Fødevarevirksomheden DAVA Foods er en koncern, der årligt håndterer omkring 2 milliarder æg. DAVA Foods er skandinavisk markedsleder indenfor ægkategorien, og fra produktionshallerne i Hadsund bearbejdes, pakkes og distribueres friske skalæg og en række pasteuriserede ægprodukter.

DAVA Foods insisterer på at inspirere forbrugerne med sunde, sikre og innovative produkter. Men ikke nok med, at produkterne skal bidrage til vores fælles sundhed, de skal også produceres ansvarligt.

Derfor anvendes flere af FN’s bæredygtighedsmål aktivt i det strategiske arbejde hos DAVA Foods. I denne case er fokus lagt på mål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

I produktionen hos DAVA Foods er der flere processer, som har varmeenergi som restprodukt, f.eks. fra køleprocesser, kompressorer, krympe­tunneller etc. Tidligere blev dette energipotentiale sendt ud i det fri uden at blive udnyttet, men ved at udnytte SolarCoolings ekspertise og effektive løsninger på energi-genindvindingsområdet, kom målsætningen om at reducere såvel vand- og energiforbruget som en CO2-reduktion på 5 % pr. år indenfor rækkevidde.

Større kapacitet, større CO2-reduktion og større besparelse

SolarCoolings seneste projekt hos DAVA Foods blev en køle- og affugtningsløsning i forbindelse med et nyt kølelager og et nyt æggepakkeri, som blev idriftsat i marts 2021. Overskuds­varmen fra køleprocessen anvendes her som input til affugtningsprocessen. Denne energi­effektive løsning resulterer i en årlig besparelse på driften på kr. 140.000 og en årlig CO2-reduktion på ca. 31 ton til trods for en fordobling af kølelagerets størrelse og kapacitet.

Det gode afkast, både finansielt og klimamæssigt, har da også medvirket til, at DAVA Foods allerede nu påtænker at gennemføre endnu et energi-genindvindingsprojekt i virksomheden. Denne gang drejer det sig om overskudsvarmen fra krympetunnellerne. Her kan den genvundne varme fortrænge hele det samlede fjernevarmeforbrug på Fabriksvej i Hadsund.

Den energieffektive affugtningsløsning

Tidligere brugte DAVA Foods el til drift af affugtningsprocessen, men takket være SolarCoolings løsning anvender DAVA Foods i dag overskudsvarme fra køle­processer og sikrer derved en mere ansvarlig og bæredygtig produktion.

Store fordele for DAVA Foods:
 • Affugtningsprocessen på køle­lageret er vigtig for at undgå spild. Fugt kan nemlig resultere i, at der dannes skimmel på ægge­skallen, og dermed kan æggene ikke længere anvendes som fødevare.
 • Årlig el-besparelse på 235.000 kWh.
 • Kølearealet er blevet fordoblet i størrelse med en årlig driftsbesparelse på 140.000 og en CO2-reduktion på 31 ton per år.

Luft til vand varmepumper

Himmelbjerggården

Himmelbjerggården ligger i de smukke natur-omgivelser ved Silkeborgsøerne nær Ry og huser adskillige bygninger. Himmelbjerggården er ramme for mange aktiviteter så som kursus-virksomhed, kulturelle arrangementer, kontor-fællesskab, bofællesskab, mv. Fællesnævneren for Himmelbjerg-gården er social og miljømæssig ansvarlighed. Bæredygtighed er højt på dags-ordenen og det er her, at samarbejdet med SolarCooling starter.

Varmeforsyningen for områdets mange bygninger har hidtil været baseret på et træpille- og oliefyr. Det samlede varmetab i denne infrastruktur, kedel og rør, blev opgjort til 43%. Et sådan svind kunne Himmelbjerggården ikke leve med, da unødigt svind er i strid med virksomhedens værdier. Ledelsen så nu muligheden for at skifte til ”grøn” teknologi og pensionere pille- og oliefyret.

8 nye luft til vand varmepumper fra ThermoNova er nu installeret. Himmelbjerggårdens miljøprofil er væsentligt forbedret med stor reduktion i energiforbruget og CO2.

Specifikationer

 • Luft til vand varmepumper fra ThermoNova
 • Antal varmepumper installeret: 8 stk
 • Kapacitet i alt: 258 kW
 • Installeret: 2020
Fordele for Himmelbjerggården:
 • Løsning fra SolarCooling understøtter Himmelbjerggårdens grønne profil
 • Stor reduktion i energiforbrug, svarer til 670.000 kWh pr. år
 • Mindre vedligehold
 • Driftsbesparelser på kr. 235.000 pr. år

Varmebaseret køl vha. klimavæg

Aarhus Kommune

Perfekt indeklima og reduceret energiforbrug/CO2
Aarhus er i gang med en historisk omstilling. Samtidigt med at byen vokser befolkningsmæssigt, skal energiforbruget markant ned. Visionen er et CO2-neutralt Aarhus i 2030, som er et skridt på vejen mod det fossilfrie samfund. En omstilling, der skal gå hånd i hånd med erhvervsudvikling og klog byvækst. I denne plan spiller bygninger en vigtig rolle. Bygninger skal i fremtiden opføres med så lille CO2-udledning som muligt. De skal kunne genbruges, når de er udtjente, og materialerne skal kunne indgå i en genbrugscyklus i stedet for at blive til affald.

Derfor er der i 2020 fokus på cirkulær økonomi og energiledelse i arbejdet med byggesektoren.

SolarCooling er stolte over at bidrage til Aarhus’ klimaplan om at være CO2-neutral i 2030 ved at anvende varmebaseret køl til det perfekte indeklima ved hjælp af en klimavæg. SolarCoolings køleaggregat drives primært af den 180 m² store klimavæg og varmen derfra, der i sommerperioden sikrer den nødvendige energi til at drive køleprocessen. I perioder med opvarmningsbehov kan klimavæggen dække hele eller dele af varmebehovet til bygningen. Indeklimaet er uovertruffet, både hvad angår temperatur og luftfugtighed. Endvidere er bygningens energiforbrug til ventilation og indeklimakontrol reduceret til et minimum.

Specifikationer

 • SC Klimaaggregat og SC Klimavæg
 • 180 m2 perforeret metalvæg, som opfanger solens varme
 • Kapacitet: Installationen bidrager med kWh 53.000/år. 95% af kølebehov dækket. 34% af varmebehov dækket.
 • Installeret: 2011
Fordele for Århus Kommune:
 • SC Klimavæg bidrager med kWh 53.000 pr. år, svarende til 80% af energiforbrug til indeklima.
 • Løsningen bidrager med en reduktion i CO2 på 22,5 ton/år
 • Kontorhuset opnår status som passivhus
 • Arkitektonisk interessant bygning og brugervenlig

Kontakt os allerede i dag

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 22 77 80 80 eller send en mail til jess@solarcooling.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.

Kontakt os i dag