Referencer

Luft til vand varmepumper

Himmelbjerggården

Himmelbjerggården ligger i de smukke natur-omgivelser ved Silkeborgsøerne nær Ry og huser adskillige bygninger. Himmelbjerggården er ramme for mange aktiviteter så som kursus-virksomhed, kulturelle arrangementer, kontor-fællesskab, bofællesskab, mv. Fællesnævneren for Himmelbjerg-gården er social og miljømæssig ansvarlighed. Bæredygtighed er højt på dags-ordenen og det er her, at samarbejdet med SolarCooling starter.

Varmeforsyningen for områdets mange bygninger har hidtil været baseret på et træpille- og oliefyr. Det samlede varmetab i denne infrastruktur, kedel og rør, blev opgjort til 43%. Et sådan svind kunne Himmelbjerggården ikke leve med, da unødigt svind er i strid med virksomhedens værdier. Ledelsen så nu muligheden for at skifte til ”grøn” teknologi og pensionere pille- og oliefyret.

8 nye luft til vand varmepumper fra ThermoNova er nu installeret. Himmelbjerggårdens miljøprofil er væsentligt forbedret med stor reduktion i energiforbruget og CO2.

 

Specifikationer

 • Luft til vand varmepumper fra ThermoNova
 • Antal varmepumper installeret: 8 stk
 • Kapacitet i alt: 258 kW
 • Installeret: 2020

Fordele for Himmelbjerggården:

 • Løsning fra SolarCooling understøtter Himmelbjerggårdens grønne profil                
 • Stor reduktion i energiforbrug, svarer til 670.000 kWh pr. år
 • Mindre vedligehold         
 • Driftsbesparelser på kr. 235.000 pr. år

Varmebaseret køl vha. klimavæg

Aarhus Kommune

Perfekt indeklima og reduceret energiforbrug/CO2

Aarhus er i gang med en historisk omstilling. Samtidigt med at byen vokser befolkningsmæssigt, skal energiforbruget markant ned. Visionen er et CO2-neutralt Aarhus i 2030, som er et skridt på vejen mod det fossilfrie samfund. En omstilling, der skal gå hånd i hånd med erhvervsudvikling og klog byvækst. I denne plan spiller bygninger en vigtig rolle. Bygninger skal i fremtiden opføres med så lille CO2-udledning som muligt. De skal kunne genbruges, når de er udtjente, og materialerne skal kunne indgå i en genbrugscyklus i stedet for at blive til affald. 

Derfor er der i 2020 fokus på cirkulær økonomi og energiledelse i arbejdet med byggesektoren.

SolarCooling er stolte over at bidrage til Aarhus’ klimaplan om at være CO2-neutral i 2030 ved at anvende varmebaseret køl til det perfekte indeklima ved hjælp af en klimavæg. SolarCoolings køleaggregat drives primært af den 180 m² store klimavæg og varmen derfra, der i sommerperioden sikrer den nødvendige energi til at drive køleprocessen. I perioder med opvarmningsbehov kan klimavæggen dække hele eller dele af varmebehovet til bygningen. Indeklimaet er uovertruffet, både hvad angår temperatur og luftfugtighed. Endvidere er bygningens energiforbrug til ventilation og indeklimakontrol reduceret til et minimum.

 

Specifikationer

 • SC Klimaaggregat og SC Klimavæg
 • 180 m2 perforeret metalvæg, som opfanger solens varme
 • Kapacitet: Installationen bidrager med kWh 53.000/år. 95% af kølebehov dækket. 34% af varmebehov dækket.
 • Installeret: 2011

  Fordele for Århus Kommune:

 • SC Klimavæg bidrager med kWh 53.000 pr. år, svarende til 80% af energiforbrug til indeklima.
 • Løsningen bidrager med en reduktion i CO2 på 22,5 ton/år
 • Kontorhuset opnår status som passivhus
 • Arkitektonisk interessant bygning og brugervenlig