kompetencer

SolarCooling tilbyder kompetencer indenfor følgende områder:

SolarCooling kortlægger energiomsætningen i alle typer af virksomheder og produktioner. Desuden foretager vi indeklimakontrol i generelle produktionsmiljøer og renrum.

Reduktion af energiforbrug og CO2 udledning via:

 • Optimering og energieffektivisering af produktions- og energianlæg
 • Genvindings – og energikonverteringsprojekter (f.eks. varmeenergi til komfortkøl)
 • Strategi sparring vedr. formulering af initiativer omhandlende energi, klima og miljø
 • Projektdesign og planlægning
 • Projektledelse
 • Projektevaluering
 • Overvågning og dataanalyse

 

Specifikke fagområder:

 • Varmedrevne køleprocesser
 • Køleanlæg og køledistribution.
 • Varmeanlæg og varmedistribution
 • Ventilationsanlæg og distribution.
 • Affugtningsanlæg
 • Befugtningsanlæg
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Varmepumper.
 • Solvarme og Solceller
 • Biomassefyrede anlæg

Vores tilgang

Verdensmål

Energi-genvinding

Helhedsløsninger