koldlager

Undgå kondensering i koldlageret

Ved dimensionering af koldlager er der ofte udfordringer med luftfugtighed, da kold luft ikke kan indeholde så meget fugt. Der er derfor risiko for, at der opstår kondensering på lageret, hvilket kan ødelægge varerne. Ved traditionelle kølekompressor-løsninger er der ofte store driftsomkostninger forbundet med at håndtere luftfugtigheden, da en stor del af køleeffekten bruges på at affugte luften.

Ved at affugte luften, inden den køles ned, kan man mindske investeringen i kølekapacitet (kølemaskine) og omkostninger til el til køleprocessen. SolarCoolings køleaggregat bruger varmen fra køleprocessen til affugtning og dermed opnår man en bedre virkningsgrad og drift på kølemaskinerne.

Hvor?

  • Industrilagre
  • Fødevarelagre
  • Medicinlagre

Fordele ved et godt indeklima

  • Lave driftsomkostninger
  • Lavere investering i kølekapacitet
  • Fuld kontrol over fugtighed og temperatur

Udforsk flere af vores løsninger

Klimavæg/-tag

Varmebaseret køling

Indeklima

Luftfugtighed

Renrum

Energi-optimering