Klimavæg/-tag

Lad solens stråler opvarme eller nedkøle lokalerne 

Klimavæg/-tag producerer bæredygtig energi til opvarmning og køling af bygninger ved hjælp af solens stråler, som opvarmer en perforeret metalplade. Klimavæggen integreres i bygningens facade og kan erstatte det oprindelige facademateriale ved nybyggeri. Installationen kan også udnytte tagarealet. Den indtagne luft opvarmes til 16-60 grader og videresendes til det konventionelle ventilationsanlæg.

Udover at udnytte varme fra solen, opsamler klimavæggen/-taget varmetabet fra bygningen og kan derfor være en fordel at installere i forbindelse med energirenovering af eksisterende klimaskærm.

Hvor kan Klimavæg/-tag anvendes?

 • Industri
 • Kontor
 • Landbrug (tørring)
 • Hospitaler
 • Skoler
 • Lufthavne
 • Haller

Fordele

 • Bæredygtig energiproduktion
 • Tilbagebetalingstid på mellem 2-4 år
 • Årlig besparelse på 30-50% af energiforbruget
 • Ingen vedligeholdelse og levetid på mere end 30 år.
 • Optimalt indeklima

 

 

Udforsk flere af vores løsninger…

Varmebaseret køling

Indeklima

Luftfugtighed

Koldlager

Renrum

Energi-optimering