Perfekt indeklima i produktionsmiljøer via energi-genvinding

Læs mere

Energi-genvinding – vejen til reduceret energiforbrug

SolarCooling har en holitisk tilgang til din virksomheds energiomsætning. Vi starter med energi-genvinding før alt andet. Energi-genvinding kan sammen med elektrificering af produktionsprocesser understøtte den grønne omstilling af industrien. SolarCooling tager din virksomhed med på denne rejse med rådgivning og bæredygtige løsninger og understøtter dermed Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Måling & Rådgivning

Vi måler indeklimaet i din virksomhed og rådgiver dig om den helt rigtige løsning.

Vores løsninger

Vi har smarte og
energireducerende løsninger med korte tilbagebetalingstider

Grøn omstilling

Du bidrager til den grønne omstilling og nedbringer samtidig omkostningerne på driften.

Den billigste energi

Det er bedre og billigere at genbruge den energi, som allerede omsættes i bygningen fremfor at købe ny energi. Det er også tilfældet, selv om der i denne proces er tale om konvertering af procesenergi til f.eks. varmeenergi, som bruges til rumopvarmning eller komfortkøl via anvendelsen af SolarCoolings løsninger.