Århus Kommune, Kalkværksvej 10

180 m2 Solarwall, tilkoblet et SolarCooling anlæg til konditionering af indblæsningsluften til bygningen.