Bæredygtigt indeklima-teknologi

SolarCooling ApS er dannet med ønske at forene det moderne samfunds krav om indeklima & komfort i bygninger – med respekten for den globale opvarmning og andre afledte miljøkonsekvenser.

SolarCooling forener de faglige kompetencer fra køling, ventilation og solenergi i et kombineret køle- og ventilationsaggregat, hvor køleprocessen primært drives af solvarme og/eller spildvarme.

SolarCooling har udviklet en unik sammensætning af komponenter og styring, af termodynamiske processer, hvormed varme kan konverteres til køling. Dette revolutionerende aggregat betyder at udgiften til nedkøling af bygninger, som i dag udgør op til halvdelen af energiforbruget, kan reduceres kraftigt.

Energirammen

Ofte er der behov for ekstraordinære løsninger, for at honorerer bygherres ønsker om at opføre energieffektive bygninger. SolarCoolings køleanlæg er 3 – 5 gange mere effektivt end et konventionelt kølesystem. Størstedelen af den tilførte energi til drift af køleaggregatet bliver tilført som varme frem for el. Her kan benyttes proces-spildvarme, varme fra biomasse eller fjernvarme. At benytte denne billigere energiform, set i forhold til el, betyder at driftsomkostningerne pr. kWh køl er væsentligt billigere end ved konventionelle køleanlæg.

SolarWall

SolarCoolings køleaggregat er designet og udviklet til at kunne energiforsynes via solvarme. Ved etablering af en Solarwall (luftbåret solvæg), i forbindelse med SolarCooling-aggregatet, kan driftsomkostningerne nedsættes væsentligt.
 
Solarwall’en kan afhængig af størrelse levere op til 90 % af den nødvendige energi til køleprocessen. Aggregatets opbygning og styring muliggør ligeledes at benytte Solarwall’ens varmeproduktion til opvarmning af bygningen via ventilationssystemet.Vores erfaringer/cases

Børnehaven Møllehaven
40 m2 Solarwall tilkoblet ventilationssystemet for forvarmning af indtagsluften.
Børnehaven Møllehaven

Flyvestation Karup
215 m2 Solarwall tilkoblet ventilationssystemet med mulighed for lagring i gulvvarme.
Flyvestation Karup

Frederiksborg centret
290 m2 Solarwall tilkoblet SolarCooling anlæg til opvarmning og køling af bygningen.
Frederiksborg centret